Biblioteca Academiei Romane

Înfiinţată la 6 august 1867, un an dupa fondarea Societaţii Academice Române, Biblioteca Academiei Române a avut dintru început misiunea de a aduna şi conserva în colecţiile sale fondul naţional de manuscrise şi tipărituri, ilustrând istoria şi cultura românească, precum şi istoria şi civilizaţia universală.
Bibliotecă naţională, colecţiile sale au o structură enciclopedică, începând cu cele mai vechi texte în limba română sau în limbile de cancelarie şi cult care au circulat în interioriul spaţiului românesc, până la ultimele publicaţii de orice tip şi pe orice suport. Biblioteca Academiei Române este ctitoria mai multor generaţii de cărturari care, prin donaţii şi o intensă politică de achiziţii, au contribuit la propăşirea ei. Beneficiară a Depozitului Legal din 1885, are în atribuţiile sale publicarea bibliografiei retrospective a cărţii şi periodicelor româneşti, precum şi a unor bibliografii speciale, cum ar fi Bibliografia Mihai Eminescu sau Bibliografia Războiului de Independenţă, servind documentarea şi cercetarea asupra ştiinţei şi culturii române.
Fondurile sale se cifrează la peste 14 milioane de unităţi, dintre care 3.600.000 monografii şi 5.300.000 publicaţii seriale.
Colecţiile speciale, aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române, îi asigură acesteia un loc de frunte printre instituţiile de acest fel din România. Dintre ele, colecţia de manuscrise este cea mai bogată din ţară, iar colecţiile Cabinetului de Stampe, cele ale Cabinetului de Numismatică, ale Cabinetului de Muzică şi ale Cabinetului de Hărţi sunt adevărate puncte de referinţă în domeniu.
Biblioteca Academiei efectuează schimburi de publicaţii cu alte academii, instituţii ştiinţifice, de învăţământ superior şi biblioteci din străinatate şi coordonează activitatea schimbului de publicaţii a altor unităţi ale Academiei Române, fiind în acelaşi timp nucleul unei vaste reţele formată din bibliotecile filialelor Academiei Române şi ale institutelor de cercetare ale acesteia.
De asemenea, Biblioteca Academiei Române este biblioteca depozitară a publicaţiilor ONU.
Pentru menţinerea la zi a colecţiilor sale şi pentru a răspunde necesităţilor unei biblioteci moderne, Biblioteca Academiei Române şi-a axat politica de achiziţii a publicaţiilor străine nu numai pe achiziţii directe ci, în primul rând, pe schimbul internaţional. În acelaşi timp, legatele şi donaţiile unor mari personalităţi au constituit o importantă sursă de îmbogăţire a fondurilor bibliotecii.

Tip: De stat

Servicii: Reproduceri fotografice, alb-negru, Reproduceri alb-negru, tip "xerox", Microfilme, Microfilm duplicat, Imagini digitale pentru CD-ROM, Imagini digitale pentru transmitere documente la distanţă, Imagini digitale pe hârtie, alb-negru sau color, Drept de reproducere şi difuzare, Elaborare de studii, bibliografii, proiecte culturale şi de cercetare - dezvoltare, expertize şi alte prestări de servicii pe teme specifice ;

Oras: Bucuresti

Adresa: Calea Victoriei, Nr. 125, Sector 1

Contact Biblioteca: Telefon: 0212.128.284 | E-mail: biblacad@biblacad.ro

Web: http://www.bar.acad.ro/

Tarife: Reducere 50% pentru: studenţi cursuri de zi, pensionari, doctoranzi, cercetători din Republica Moldova;
1-2 zile - 2 lei;
1 lună (30 zile) - 5 lei;
peste 1 lună - 3 luni - 10 lei;
peste 3 luni, până la 6 luni - 25 lei;
peste 6 luni sau viza anuală - 50 lei ;
Gratuit pentru următoarele categorii de cititori:
- membrii Academiei: corespondenţi, onorifici;
- cercetători, redactori din reţeaua Academiei
- salariaţi din reţeaua Academiei;
- cercetători aflaţi în deplasare în schimb de experienţă la instituţia noastră;
- pensionarii B.A.R.

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *