Facultatea de Comanda si Stat major – UNAP

În Facultatea de Comandă şi Stat Major sunt organizate studii universitare în domeniul fundamental / domeniul de studii Ştiinte Militare şi Informaţii, pe trei cicluri: ciclul I – studii universitare de licenţă, ciclul II – studii universitare de masterat şi ciclul III – studii universitare de doctorat ştiinţific.
În ciclul I – studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, forma cu frecvenţă, studenţilor li se asigură pregătirea interarme, întrunit şi pentru operaţii multinaţionale, necesară îndeplinirii funcţiilor de comandant de batalion (similare) şi de ofiţeri de stat major în structuri superioare acestui eşalon. De asemenea, li se transmit cunoştinţe şţiinţifice solide, în vederea atingerii nivelului necesar de cunoaştere pentru a putea continua formarea în ciclul următor (studii universitare de masterat).

Preocupări:
– conectarea la sistemul ADL( Advanced Distributed Learning) NATO;
– crearea unui laborator pentru tehnologii didactice informaţionale;
– dezvoltarea cerinţelor operaţionale pentru aplicaţia informatică bazată pe ,,role-play”;
– crearea cursurilor în format electronic;
– aplicaţii de comandament bazate pe tehnici de modelare şi simulare, în cadrul Centrului de Instruire prin Simulare;
– baze de date informatizate cu lecţii şi cursuri;
– crearea şi dezvoltarea bibliotecii virtuale;
– dezvoltarea unui sistem de management educaţional;
– creşterea gradului de cunoaştere a limbilor străine.

Obiective:
– dezvoltarea competenţei profesionale a studenţilor în domeniul operaţional, privind organizarea şi conducerea acţiunilor militare interarme în context întrunit şi a operaţiilor multinaţionale la nivel tactic;
– cunoaşterea aprofundată a modului de acţiune, a structurilor militare tactice, din compunerea altor armate, prin însuşirea procedurilor şi standardelor Alianţei Nord Atlantice, inclusiv dezvoltarea competenţelor lingvistice, potrivit nevoilor de interoperabilitate, pentru lucrul în structurile militare multinaţionale;
– formarea gândirii logice şi creative a studenţilor în domeniul artei militare corespunzător competenţelor necesare îndeplinirii funcţiilor de comandant de unitate tactică şi de ofiter de stat major în structurile superioare acestui eşalon;
– cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor informatice pentru conducerea unităţilor şi marilor unităţi tactice la pace şi în operaţii multinaţionale;
– fundamentarea metodelor de bază în analiza aprofundată a fenomenelor politico-militare interne, zonale şi internaţionale;
– evidenţierea cercetării ştiinţifice, ca activitate de bază şi obligatorie a instituţiei de învăţământ superior.

Tarife: Taxa scolarizare: 2200 lei/an;
Sustinerea concursului d admitere: 100 lei;
Sustinerea examenului de licenta: 450 lei;

Tip: De stat

Oras: Bucuresti

Adresa: Sos. Panduri, Nr. 68-72, Sector 5

Contact: Telefon: 021.410.08.01 | Email: public@unap.ro

Web: http://www.unap.ro/index.php/ro/fcsm

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *