Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală – UNMB

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală (FCMPm) îşi are istoria comună cu cea a Universitaţii Naţionale de Muzică din Bucuresti care a promovat şi a pregatit generaţii de pedagogi şi profesionişti în domeniul muzicii de-a lungul celor peste 140 de ani de existenţă.
Îmbinând cu succes tradiţia şi modernitatea, această facultate oferă trei cicluri universitare de pregătire prin cursuri de zi pentru domeniul Muzică în urmatoarele specializări: compoziţie muzicală (clasică), compoziţie muzicală (jazz – muzică uşoară), muzicologie, pedagogie muzicală, dirijat orchestră, dirijat cor academic şi muzică religioasă. În ultimii ani FCMPm a parcurs o perioadă de tranziţie, ca urmare a efortului de adaptare şi compatibilizare cu învăţământul superior muzical european şi ca efect al Procesului Bologna. De la o durată de 5 ani pentru cursuri universitare de licenţă s-a trecut treptat la o durată de 4 ani şi respectiv de 3 ani. Începând cu anul universitar 2005 – 2006 ciclurile şi duratele unversitare sunt urmatoare:
– studii universitare de licenţă cu durata de 6 semestre (pedagogie muzicală, muzică religioasă) şi 8 semestre (compoziţie, muzicologie, dirijat orchestră, dirijat cor academic) care se finalizează cu diploma “Licenţă în Muzică”. Specializarea, disciplinele şi numărul de credite acumulate de student pe parcursul ciclului universitar sunt menţionate în Suplimentul de diplomă (DS).
– studii universitare de masterat (cu durata 2 / 4 semestre) care se finalizează cu diploma “Master în Muzică” ;
– studii universitare de doctorat cu durata de 3 – 6 ani care se finalizează cu diplomă de “Doctor în Muzică” ;
Începând cu anul universitar 2001 – 2002, FCMP aplică sistemul de credite (ECTS) pentru toate disciplinele şi specializările, atât ca sistem de acumulare care permite evidenţierea rezultatelor studentului pe întreaga durată de studii, cât şi ca “Transfer Sistem” care permite recunoaşterea studiilor pe care studentul le urmează într-o unversitate parteneră.
Specializarea Pedagogie muzicală atrage în fiecare an un numar semnificativ de tineri talentaţi care sunt pregatiţi pentru a deveni profesori de muzică în învăţământul preuniversitar general şi specializat, pentru a conduce formaţii corale, instrumentale şi vocal – instrumentale şcolare, pentru a organiza viaţa muzicală a unor organizaţii si comunităţi.
Pentru cei care doresc sa obţină statutul de profesori de muzică şi să predea în sistemul de invăţământ general şi de profil, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) oferă un modul (Modul de pregătire pedagogică) care cuprinde un numar de discipline psiho-pedagogice şi de management şcolar. Acest modul este obligatoriu pentru specializarea Pedagogie muzicală şi opţional pentru toate celelalte specializări oferite de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.
Pentru cei care doresc să se pregătească în domeniul pedagogiei şi educaţiei muzicale dar care nu pot frecventa la învăţământul de zi această specializare, Departamentul pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, organizează şi oferă asistenţă tuturor celor interesaţi.
Cadrele didactice şi studenţii facultăţii noastre au posibilitatea să promoveze proiecte de cercetare stiinţifice şi artistice în cadrul Centrului de cercetare stiinţifică şi activităţi artistice. Catedrele FCMPm oferă cursuri de profil pentru toate specializările Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.
În facultatea noastră studiază numeroşi studenţi internaţionali, plătitori de taxe de studii, bursieri ai statului român, studenţi Fullbright, studenţi Erasmus / CEEPUS.

Tarife: Taxa studiu: 4500 lei/an;

Tip: De stat

Oras: Bucuresti

Adresa: Str. Ştirbei Vodă, Nr.33, Sector 1

Contact: Telefon: 021.314.26.10 |E-mail: rectorat@unmb.ro

Web: http://www.unmb.ro/despre-noi/facultati-ansambluri/fcmpm/

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *