Facultatea de Educatie Fizica si Sport – UNEFS

Existenţa Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti desfăşurată de-a lungul a nouă decenii se confundă şi se împleteşte cu cea a Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, în structura căreia a fost din totdeauna. Importanţa educaţiei fizice pentru pregătirea militarilor mai ales, dar şi a civililor a determinat crearea „Casei Culturii Poporului”, în 1921, sub patronajul prinţului Carol. Prin aceasta se prevedea desfăşurarea activităţii de Educaţie Fizică atât la oraşe cât şi la sate.
Popularizarea problematicii activităţii de Educaţie Fizică şi Sport s-a realizat prin revista „Izvor de energie”, înfiinţată în 1921.Necesităţile de organizare, coordonare, conducere şi pregătire a specialiştilor, au determinat înfiinţarea în 1922 a Oficiului Naţional de Educaţie Fizică în cadrul căruia a luat fiinţă Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport.Prima promoţie de profesori de Educaţie Fizică a absolvit în 1926, iar din cadrul ei, o serie de absolvenţi aveau să devină personalităţi de referinţă în domeniu.
După evenimentele din decembrie 1989, Institutul de Educaţie Fizică şi Sport revine la durata de 4 ani, redobândeşte titlul academic şi poziţia din trecut, regăsindu-se în prezent sub denumirea de „Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport”, cu sediul central în Bucureşti, strada Constantin Noica, nr. 140, sector 6.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este structură componentă a acestei instituţii de învăţământ superior şi dispune de locaţii proprii pentru desfăşurarea activităţilor didactice, de pregătire, de refacere şi relaxare, atât în cadrul sediului central, la Stadionul UNEFS (fost Rocar), din Bucureşti, cât şi în bazele didactice de la Eforie-Nord, Techirghiol şi munţii Parâng.
Strategia FEFS este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate, şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitatea socială, economică şi culturală.
Avându-se în vedere tendinţele apărute în învăţământul românesc şi cerinţele asigurării unei pregătiri profesionale complexe, la toate nivelele, au fost redefinite misiunea şi obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS), în concordanță cu misiunea UNEFS și Strategia naţională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, dată de agenda 2020 și are ca scop realizarea unui sistem educațional modern și eficient care să contribuie la progresul societății românești.

Tarife: Taxă de studii Facultatea de Educație Fizică și Sport - ciclul I, studii universitare de licență cu frecventa: 800 Euro/an;
Taxă de studii Facultatea de Educație Fizică și Sport - ciclul I, studii universitare de licență cu frecventa redusa: 600 Euro/an;
Taxă examen licenţă absolvenţi UNEFS: prima prezentare gratuita; a doua prezentare: 100 euro;
Taxă examen licenţă absolvenţi din afara UNEFS: 200 Euro;
Taxă de studii program postuniversitar Antrenor : 700 - 870 euro;
Taxă examen - reexaminare:30/40/ 50 euro;
Taxă duplicat carnet student: 25 lei;

Tip: De stat

Oras: Bucuresti

Adresa: Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6

Contact: Telefon: 021.316.41.07 / int 233 | E-mail: secretariat@unefs.ro

Web: http://www.unefs.ro/

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *