Facultatea de Kinetoterapie – UNEFS

Facultatea de Kinetoterapie din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti este singura structură organizatorică din România acreditată în domeniul Educaţie Fizică şi Sport. Înfiinţarea ei în anul 2002 (prin HG nr. 410/25.04.2002, publicată în M.O. nr. 313/13.05.2005) a confirmat în mod oficial tradiţia şi calitatea specialiştilor furnizaţi de instituţia noastră de învăţământ superior serviciilor de recuperare medicală. Tradiţia Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti în acest sens este incontestabilă, deoarece încă de la înfiinţarea ei în anul 1923, s-a oferit studenţilor alternativa calificării în recuperare medicală, prin parcurgerea specializării Cultură Fizică Medicală. Ulterior, posibilitatea opţiunii pentru această specializare a apărut şi în cadrul altor facultăţi de educaţie fizică şi sport din ţară.
În anul 1992, din iniţiativa unui grup de lucru francez, care conducea proiectul „Kinetoterapia în România” şi în colaborare cu UMF „Carol Davila” – Bucureşti, planul de învăţământ al Specializării CFM din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din UNEFS se aliniază standardelor europene, specializarea este denumită Kinetoterapie, iar absolvenţii dobândesc calificarea de kinetoterapeuţi. Toate aceste modificări sunt agreate de Ministerul Sănătăţii, care îşi exprimă şi acordul în legătură cu recunoaşterea specialiştilor formați pentru reţeaua medicală.
Ca urmare, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei aprobă începând cu anul universitar 1992-1993 şcolarizarea în specializarea Kinetoterapie în cadrul UNEFS Bucureşti.Integrarea României în Uniunea Europeană a impus creșterea calității educației. După semnarea Tratatului de aderare la U.E, în anul 2005, învăţământul superior a suferit un proces profund de restructurare. A fost adoptat sistemul LMD, potrivit căruia studiile universitare se desfășoară pe trei cicluri: licență, masterat și doctorat. De asemenea, s-a introdus în mod obligatoriu sistemul european de credite transferabile (ECTS-European Credit Transfer System). Creditele se alocă tuturor componentelor educaționale ale unui program de studiu (cursuri, seminarii, stagii de practică, lucrări practice etc.) și măsoară activitatea studentului (rezultatele învățării), respectiv competențele dobândite de student la încheierea unui ciclu de învățământ. Sistemul de credite permite mobilitatea studenților, compatibilizarea pregătirii acestora, recunoașterea diplomelor și a perioadelor compacte de studii efectuate în alte universități, integrarea în normele învățământului european ș.a.
Potrivit HG 966/2011, publicată în MO nr. 697/2011, se obţine domeniul de licență Kinetoterapie, pentru Programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială.
În anul 2012 se modifică standardele ARACIS, şi ca urmare, începând cu anul universitar 2012-2013 se elaborează noi planuri de învăţământ, în acord cu noile cerinţe europene. Se introduc în curriculum discipline noi, care vizează patologii diverse şi mijloace complexe de recuperare şi se alocă un număr important de ore stagiilor clinice, pe care studenţii le efectuează în clinici prestigioase de recuperare medicală.

Tarife: Taxă de studii Facultatea de Kinetoterapie - Ciclul I, studii universitare de licență: 800 euro/an;
Taxă examen licenţă absolvenţi UNEFS: prima prezentare gratuita; a doua prezentare: 100 euro;
Taxă examen licenţă absolvenţi din afara UNEFS: 200 Euro;
Taxă de studii program postuniversitar Antrenor : 700 - 870 euro;
Taxă examen - reexaminare:30/40/ 50 euro;
Taxă duplicat carnet student: 25 lei;

Tip: De stat

Oras: Bucuresti

Adresa: Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6

Contact: Telefon: 021.316.41.07 / int. 232 | E-mail: decanatkt@unefs.ro

Web: http://www.unefs.ro/

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *