Recital Emil Boroghină

Conceput ca un recital integrat în proiectul mai amplu „DE LA SHAKESPEARE LA IONESCO ŞI DE LA HAMLET LA BÉRENGER”, spectacolul concentrează exemplar realitățile interioare ale evoluției lui BÉRENGER, în confruntarea sa cu Ucigașul ionescian, văzut aici nu doar ca încarnare fără chip a morții, tainică și tulburătoare pentru orice om, ci și ca emblemă a răului din om, din noi înșine, în fond, un rău existențial cu rădăcini arhetipale, definitoriu pentru civilizația și cultura modernă.

În revista Mozaicul, reputatul critic Natalia Stancu nota: „Mergând pe urmele lui Bérenger- cel din Ucigaş fără simbrie şi Rinocerii- protagonistul recitalului va reface experienţe, tensiuni, conflicte şi dileme fundamentale pentru impactul istoriei asupra crizei valorilor morale şi spirituale din secolul XX.

Va trece de la lumină la întuneric, de la starea de vis şi graţie, de la utopia întrezăririi unei lumi ideale, a oraşului perfect, (paradis modern ce fructifică forţa gândirii şi a descoperirilor tehnico- ştiinţifice ) la experienţe atroce. Experienţa „ideologiilor devenite idolatrii şi sisteme automate ale gândirii”, ideologii care se înalţă ca un ecran între spirit şi realitate, falsificând înţelegerea, orbind, instituindu-se între om şi om, dezumanizând”. Experienţa confruntării cu atotputernicia crimei iraţionale, absurde, gratuite. Scenariul propus de actorul din Bănie pune accentul pe acest din urmă „şoc” – cele mai memorabile părându-mi-se confruntările disperate, dar de un patetism mereu sobru, dintre Beranger şi asasinul mut (din Ucigaş fără simbrie) care, cum ştim, nu face decât să rânjească!

Boroghină va dovedi resurse expresive bogate, vădindu-se capabil să orchestreze intens, nuanţat, mereu inteligent şi percutant – naivitatea şi credulitatea, entuziasmul şi dezvrăjirea, îndoielile de sine, tentaţiile abandonului şi ale derapajului moral şi, mai ales, sublimul eroismului fără voie, în numele omeniei.

În rostirea sa – discursul lui Bérenger ne apare ca simplu, firesc şi în acelaşi timp esenţial. Monologul se transformă într-un dialog care, (tinzând zadarnic la recuperarea „mutanţilor”) potențează comunicarea cu publicul.”

Spectacolul oferă, așadar, cu o susținere actoricească excepțională, în filigran, și o transpunere scenică simplă, ce proiectează în imagini mișcările sufletești cele mai tainice, șansa unei confruntări cu sine, cu răul din sine și cu răul lumii, din perspectiva unui minunat donquijotism, a cărui noblețe este desăvârșită prin candoarea personajului și aureola vârstei protagonistului, actorul Emil Boroghină.

Pret: 47,52 Lei

Data: 26 Noiembrie 2016

Ora: 19:30

Teatru: Nottara

Sala: George Constantin

Regia: Regia artistică: Alina Hristea | Regia tehnică: George Dulamea

Bilete online: http://new.nottara.ro/?act=cont

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *